Elektronika v domači delavnici 2 (Založba Faro 2008) – www.faro.si

O KNJIGI

 

   V najstniških letih sem si kot modelar in začetnik v elektroniki zastavil ambiciozen cilj: zbrati izstopajočo zasebno knjižnico. Zgolj slutil sem njeno moč. Naročil sem se na revije s prispevki o radijsko vodenih modelih in prostočasni elektroniki, kupoval knjige ter pisaril za najrazličnejšo tehnično dokumentacijo. Užitek je (bilo) listati po straneh s shemami, načrti in opisi delovanja. Ne spomnim se, da bi kdaj kaj pomembnega sestavil po zbrani literaturi, a ves čas so mi bile tam objavljene ideje v veliko pomoč pri konstruiranju elektronskih naprav. To velja še danes in tudi za knjigo, ki je pred vami!

Ko sem razmišljal, kakšen naslov naj tokrat izberem, mi je bilo kar nekoliko žal, da nisem že pri prvi knjigi začel s številko, nadaljevanja si pač nisem upal napovedati! Kmalu se je izkazalo, da je bil strah odveč, založbi je po nekaj mesecih naklada pošla, da pa ni bil neutemeljen, govori naslednja izkušnja.

Kot je običaj ob izidih, sem jo večkrat osebno predstavil. S predstavitev sem se vračal presenečen nad zanimanjem mladih, ki so že čez nekaj mesecev iskali prvo zaposlitev. Presenečen nad tem, kako skromno so bili seznanjeni s praktičnimi izkušnjami, ki usodno odločajo pri izdelavi sleherne elektronske naprave. Sheme, v knjigi jih je skoraj 100, risb in slik pa vsaj še dvakrat toliko, lahko s pridom uporabimo pri konstruiranju najrazličnejših vezij. Srednja šola in fakulteta očitno ne ponudita prav veliko tega.

Ob izkušnjah s prvo knjigo pa sem bil prav prijetno presenečen nad odzivom tistih, ki jim je srečanje z elektroniko uporaben konjiček. Ugotovitev, da zna biti Elektronika v domači delavnici uporabna tudi pri vsakodnevnem delu, je v posebno zadovoljstvo avtorju. Ni kar tako, če jo opaziš na polici s strokovno literaturo.

In res je, vsaka stvar nekaj stane in tudi kdor vlaga v svoje znanje, želi dobiti kar največ. Kakšen je naslednji razlog za nakup knjige? Po svoje se mi zdi zgovorna primerjava vrednosti knjige in ogleda kake kulturne prireditve, npr. v ljubljanskem Cankarjevem domu. Iz knjigarne bi marsikdaj za ceno ene same vstopnice odnesli celo več knjig. In če pomislimo: med gledališko predstavo gledalcu ni dovoljeno narediti niti skromne fotografije, knjiga pa kupcu ostane za zmeraj!

Upam, da je njena vsebina dovolj prepričljiva, saj elektronske komunikacije postajajo vedno bolj privlačne za projekte v domači delavnici. Slednjih je večina novih, le nekaj sem jih že pred časom objavil v revialnem tisku, a tu temeljito posodobil.

Pri izbiri vsebine, sem pazil na širok krog bralcev, torej tudi na tiste, ki premorejo zgolj spajkalnik in univerzalni merilni instrument, iščejo pa to, kar imenujem projekt: izdelavo elektronske naprave brez velikih teoretičnih vedenj. Marsikje zato namerno nisem želel uporabiti mikrokrmilnika, a če že, tokrat uporabljam Microchipove. V primerjavi z večino ostalih čipov, ti potrebujejo poseben postopek. Potrebno jih je programirati. Čeprav so v uvodu k projektom navodila za programiranje, se zavedam te ovire za pomemben del populacije. Če ne bo in ne bo šlo, je pomoč dosegljiva preko spleta (http://www.faro.si).

Posebej opozarjam na dodatek. Času pozabe skušam iztrgati radio Kričač, izjemno tehnično dejanje iz naše novejše zgodovine.

V knjigi bo bralec opazil nekoliko neobičajne oglase. Vanje je vloženega ne malo dela in časa, zato da bi bila knjiga dostopnejša in ne nazadnje izčrpnejša!

Za pomoč pri veselem dogodku se zahvaljujem lektorjema (ki nista odgovorna za morebitne spodrsljaje), piscu poglobljenega predgovora, ilustratorju, oblikovalki (imena so navedena v kolofonu), mecenu (kar so po svoje vsi oglaševalci) in seveda mojim najbližjim.

Knjigo posvečam sošolcem ŠIVc nekdanje Srednje elektrotehniške šole na Vegovi 4 v Ljubljani po abecednem redu iz redovalnice: Marjan Baloh, Miha Berčon, Štefan Gjura, Tone Čižman, Janez Gale, Vasja Doberlet, Janez Jeraj, Jože Jovan, Borut Košir, Milan Kožuh, Boris Leban, Jan Lokovšek, Boštjan Manfreda, Andrej Marinko, Bojan Mattias, Peter Mihalek, Miha Novak, Vojko Oven, Mitja Pertot, Zvone Petkovšek, Mitja Podgornik, Roman Pogačnik, Avgust Rejc, Dimitrij Rugelj, Andrej Smolnikar, Božo Strnad, Franc Svetina, Igor Škraba, Peter Tičar, Janez Trkman, Zdravko Velkavrh, Anica Vodopivec, Tone Žagar in Miro Žlajpah.