Elektronika v domači delavnici 2  www.faro.si

INFO

Ažurirano: 01. 11. 2014

 

Prodaja knjige

PRODAJA

IZVODI

Skupaj

1184/1100

 

Dnevnik

Obdobje

Dogodek

Status

2004-2006

»Raziskava« trga (vir: forumi, revije, hobi knjige, kataloška prodaja ipd.)

»l

jan. 2006

Idejna zasnova

»l

2006-2007

Zbiranje materialov in pisanje besedila (testiranje izdelkov)

»l

2007

Sodelovanje z oglaševalci

»l

2007

Sodelovanje z ilustratorjem Markom Kočevarjem

»l

apr. 2007

Strokovno lektoriranje (Vanja Martinčič, u.d.e.)

»l

avg. 2007

Strokovno lektoriranje (prof. dr. Jan I. Lokovšek)

»l

nov.-dec. 2006

Kontaktiranje z založniki (Ax elektronika, Corona, Pasadena, TZS)

»l

avg. 2007

Odločitev za samozaložbo (v primeru, da ne pride do podpisa a.p. do novembra 2007

»l

okt.-nov. 2007

Sodelovanje z Brankom Gradišnikom (predgovor)

»l

do nov. 2007

Dogovarjanje s TZS (podpis avtorske pogodbe)

»l

09. 11. 2007

Dodelitev CIP-kode

»l

16. 11. 2007

Vpis v poslovni register (Faro s.p., založništvo, proizvodnja in trgovina)

»l

nov. 2007

Kontaktiranje – prelom (Bombač s.p., Intergate c.c., Luksuria d.o.o., Zupančič s.p.)

»l

nov. 2007

Lektoriranje (prof. Živa Vidmar)

»l

sep.-dec. 2007

Oblikovanje oglasov, platnic knjige, propagandnega materiala (Raša Böhm)

»l

dec. 2007

Kontaktiranje – tisk (Impres d.d., Petrič s.p., Pleško d.o.o. idr.)

»l

dec. 2007

Delovni prelom (Jernej Vidmar – Nejc)

»l

dec. 2007

Korekture

»l

17. 12. 2007

Odprtje poslovnega računa pri NLB

»l

31. 12. 2007

Prednaročilo knjige (do vključno 25. 02. 2008)

»l

31. 12. 2007

Vklop spletne strani (www.faro.si)

»l

31. 12. 2007

Vpis v Google

»l

jan. 2008-

Promocijske akcije

»

16. 01.-20. 03 2008

Prelom (Luksuria d.o.o., Ljubljana)

»l

22. 01. 2008

Vpis v Najdi.si

»l

25. 03. –17.4.2008

Tisk (Delo-Tiskarna d. d.): naklada + 110 izvodov

»l

17. 04. 2008

Redna prodaja

»

16. 07. 2008

Podpis prodajne pogodbe z MK Trgovina d.d., Ljubljana

»l

31. 12. 2008

Izpis (Faro s.p.) iz poslovnega registra

»l

01. 01. 2009

Prenos trženja na VSEVED.NET

»l

24. 10. 2011

Prodan 1.100 izvod (naklada)

»l